Partners

Wij houden van mooie samenwerkingen

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) hebben we daarom het StotterFonds opgezet. Met als doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotter problematiek in het algemeen te verminderen. Hieronder vind je meer info over het Stotterfonds en onze samenwerkingspartners.

Het StotterFonds

Het StotterFonds is een samenwerkingsverband van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).

Het StotterFonds stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit verhogen van: preventie van stotteren, diagnostiek en behandeling van stotteren, evaluatie van de resultaten van stottertherapieën en voorlichting over stotteren. Het StotterFonds is hierbij niet gebonden aan een bepaalde therapiestroming. Het landelijk aanspreekpunt van het StotterFonds is in Nijkerk. Hier kan men terecht voor informatie over stotteren, preventie van stotteren bij (jonge) kinderen en stottertherapieën.

StotterFonds
Postbus 80
3860 AB  Nijkerk
Tel: 030 233 33 36
E-mail adres: info@stotteren.nl
Kijk ook op de homepage van het StotterFonds: www.stotteren.nl

Het StotterFonds financiert verder onderzoek naar en voorlichtingscampagnes over stotteren. Uiteindelijk zijn het de mensen die stotteren die daar baat bij hebben.
Wilt u ons werk steunen, neem dan contact op met het StotterFonds. Voor adres: zie hierboven.

Een van onze doelstellingen van Demosthenes is het geven van voorlichting over stotteren. Wij organiseren deze voorlichting in samenwerking met de stottertherapeuten. Dit doen we binnen ons samenwerkingsverband, het StotterFonds. Wil je meer weten over stotteren of wil je meer informatie? Kijk dan op www.stotteren.nl.

De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)

De NVST is een landelijke organisatie van therapeuten, gespecialiseerd op het gebied van stotteren, opgericht in 1987. De leden informeren elkaar over hun werkwijze(n) en dragen hun kennis aan elkaar en anderen over.
Het doel van de vereniging:

 • Kennis en inzicht in stotteren vergroten en de kwaliteit van preventie, diagnostiek, behandeling en voorlichting bewaken en verbeteren.
 • Sociaal-economische belangen van de leden behartigen.
 • Handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de stottertherapeut
 • Handhaven van de opleidingseisen tot stottertherapeut
 • Handhaven van nascholing van junior- en seniorleden
 • Derden stimuleren tot het organiseren van cursussen.
 • Het organiseren van studiedagen en meerdaagse conferenties, waar ervaringsgerichte uitwisseling kan plaats vinden
 • Tijdschrift uitgeven: de ‘De Nieuwsbrief’ verschijnt elk kwartaal en volgt de actualiteit op de voet
 • Handhaven en verbeteren van therapie voor mensen die stotteren
 • Coachen van logopedisten die stottertherapie geven
 • Mensen interesseren voor het geven van stottertherapie
 • Mogelijkheden voor groepstherapie vergroten
 • Zich inzetten voor een goede vergoeding voor kwalitatieve stottertherapie
 • Onderhouden van relaties met:
  • het StotterFonds
  • de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • de Nederlandse Vereniging voor Afasietherapie
  • Hogere Beroeps Opleidingen voor logopedie
  • Buitenlandse verenigingen voor stottertherapie
 • Belangenbehartiging voor leden

 Voor meer informatie over de NVST en de aangesloten stottertherapeuten: http://www.nedverstottertherapie.nl/