Het bestuur

Het bestuur van Demosthenes

Het bestuur van Demosthenes bestaat uit een aantal zeer gemotiveerde leden die ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk voor jou en andere wordt geregeld. Vol passie en enthousiasme verbinden ze mensen en organiseren ze activiteiten voor mensen met spraakmoeilijkheden.  

Sybren Bouwsma

Voorzitter

 Mijn naam is Sybren Bouwsma. In het begin van mijn studententijd kwam ik voor het eerst in aanraking met Demosthenes. Toen ontmoette ik ook voor het eerst anderen die stotteren, voor mij was voelde dat als een verademing, een soort van thuiskomen!  Dit voelde ook als een fijne vereniging om me voor in te zetten en me verder te ontwikkelen. Ik ben in die tijd een aantal jaar vice-voorzitter geweest, heb een werkgroep voor stotterende jongeren opgezet en ben redacteur geweest van het verenigingsblad. Sinds oktober 2020 ben ik weer actief als bestuurslid bij Demosthenes, eerst als Bestuurslid activiteiten en sinds juni 2022 ook als voorzitter. Ik vind het leuk om inspirerende activiteiten te organiseren voor en met mensen die stotteren en wil graag andere mensen die stotteren met elkaar in contact brengen. Ik wandel en hardloop graag in de natuur en ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. 

Ik begon te stotteren rond mijn 8ste jaar. Sindsdien heb ik verschillende stottertherapieën gevolgd en diverse activiteiten voor Demosthenes gedaan, zoals een uitgebreid onderzoeksproject.

Vrij recent deed ik een belangrijke ontdekking: ik werd gediagnosticeerd als een persoon die broddelt. Van broddelen had ik tot op dat moment nog nooit gehoord. Het inspireerde me om meer over dit verschijnsel te weten te komen en de verschillen (en overeenkomsten) met stotteren voor mijzelf duidelijk te krijgen. Inmiddels geef ik regelmatig lezingen over broddelen op congressen of bijeenkomsten en heb ik er een boek over geschreven. Daarnaast ben ik vice-voorzitter van de internationale vereniging voor broddelen (ICA).

Rutger Wilhelm

Secretaris

Gerald Goeree

Penningmeester

Ik ben Gerald Goeree en sinds juni 2021 de penningmeester van Demosthenes. Zelf stotter ik sinds mijn achtste. Sinds die tijd heb ik een aantal stottertherapieën gevolgd. Toen ik door één van de bestuursleden benaderd werd voor de functie penningmeester was ik direct enthousiast. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen die ook stotteren. Daarnaast wil ik mij ook graag als vrijwilliger inzetten voor een maatschappelijk doel. In de functie penningmeester kan ik ook gebruik maken van mijn financiële achtergrond.

De adviesraad van Demosthenes

Het bestuur van Demosthenes bestaat uit een aantal zeer gemotiveerde leden die ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk voor jou en andere wordt geregeld. Vol passie en enthousiasme verbinden ze mensen en organiseren ze activiteiten voor mensen met spraakmoeilijkheden.  

John Kaggie
Voormalig Voorzitter

Sinds ongeveer twintig jaar ben ik lid van de vereniging en vanaf 2003 verbonden aan het bestuur. Dat is begonnen als bestuurslid buitenland en een jaartje later overgegaan in het voorzitterschap. Mijn woning staat in Den Haag, waar ik ook werkzaam ben als ambtenaar bij defensie. Na een lange periode in de verbindingen, commandovoering- en informatiesystemen van de landmacht ben ik de laatste jaren terecht gekomen in de wereld van de zogenaamde ERP systemen. Ik ben vader van twee dochters, sinds juli 2010 de trotse opa van kleindochter Nina en sinds juni 2013 van kleinzoon Lucas.  Het werk voor de vereniging geeft niet alleen voldoening omdat het nuttig en interessant is, maar geeft gelegenheid tot het verbreden van de eigen horizon en levert ook nog eens veel gezellige momenten op. In 2017 heb ik het bestuurswerk vaarwel gezegd, maar ik wil wel een helpende hand blijven bieden als het nodig is.

Inmiddels alweer heel wat jaren actief binnen de vereniging. Sinds 1998 lid van de vereniging en inmiddels al heel wat activiteiten ondernomen. De eerste jaren als redacteur voor het periodiek Voor Herhaling Vatbaar, gevolgd door jarenlang de taak te hebben vervuld van webmaster en algemeen bestuurslid. In 2013 heb ik samen met Maartje Borghuis de organisatie van het 10e Wereldstottercongres op mij genomen en inmiddels al aan vier Wereldstottercongressen deelgenomen. 
Naast mijn werkzaamheden voor Demosthenes ben ik ook jarenlang actief geweest binnen ELSA, de European League of Stuttering Associations, als webmaster en medeorganisator van jongerenweken. Na twee jaar afwezigheid (2014 en 2015) sinds maart 2016 weer onderdeel van het bestuur en ditmaal als bestuurslid Internationaal. In maart 2017 heb ik afscheid genomen van de officiële bestuurstaken, maar ik blijf wel beschikbaar als vrijwilliger.

Richard bourgondiën 
Voormalig bestuurslid