Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De Nederlandse stottervereniging Demosthenes is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst)

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de verenigingsactiviteiten.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

De belastingdienst verzoekt ons de volgende gegevens, via deze internetsite, openbaar te maken:

Bij enkele van bovenstaande zijn de gegevens hier ingevuld. De overige gegevens zijn via de links te vinden op deze site.